Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA

Gene Solutions xin trân trọng giới thiệu Hội thảo Khoa học Trực tuyến: Ngày hội DNA quy tụ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực di truyền học trong nước và quốc tế, trình bày những ứng dụng của các công nghệ mới về y học hệ gen giải quyết các vấn đề mang tính thời đại, cũng như định hình tương lai của lĩnh vực di truyền học đến năm 2030.

Thời gian: 9:00 – 12:00 Thứ 2, ngày 25/4/2022 

Đăng ký tham gia và đặt câu hỏi cho các diễn giả của Hội thảo: 

Link đăng ký: https://tinyurl.com/ngaydna2504

Link đặt câu hỏi: https://tinyurl.com/thaoluan2504 

 


Các tin tức truyền thông

Xin vui lòng liên lạc theo email dưới đây:
pr@genesolutions.vn